Navigace

Historie Baráčníků

Dne  7. listopadu 1873  bylo  ve  městě  Kolíně  založeno sdružení  „Svobodná  obec  baráčníků“.

Její název byl odvozen od jména hostince, kde se společnost pravidelně setkávala, zvaného „Baráček“. Nešlo tedy o žádné sdružení majitelů malých domků či starých baráků, ale lidí, kteří souzněli s myšlenkou, jež se zrodila v hospodě zvané „Baráček“, i když její oficiální název zněl „U Šleitrů“.  Byl to spolek lidí, kteří si dali za cíl uchovávat staré české tradice a zvyky stejně jako původní lidové kroje z Čech, Moravy a  Slovenska.

Hlavní podíl na založení baráčnické obce se přičítá Vilému Jindřichu Jankemu, který také požádal o úřední povolení k činnosti spolkové. Toto povolení obdrželi baráčníci v následujícím roce 1874. Myšlenka Baráčnického hnutí se postupně rozšířila téměř do celých Čech. Na přelomu století přicházejí zprávy o založení baráčnických obcí ve Vídni i ve Spojených státech amerických.

V roce 1895 byla společnost přinucena vypracovat své stanovy. Následkem toho se přeměnila ve spolek veřejný, jehož hlavním cílem byla podpora účelů vlasteneckých a dobročinných.

V roce 1926 baráčníci získali do vlastnictví budovu dnešní Baráčnické rychty na pražské Malé Straně. Nejvýznamnější stavební úpravy zde byly zahájeny na samém začátku 30. let s cílem vybudovat ústředí celého spolku. Radikální moderní rekonstrukce provedená v druhé polovině 30. let vtiskla domu podobu typickou pro meziválečnou architekturu.

Baráčníci se spolu s ostatními občany zapojili do poválečné obnovy republiky nejen pracovně, ale i finančně.

V období po roce 1952 se baráčníci pravidelně účastnili každoročního prvomájového průvodu. Tyto průvody představovaly jednu z mála příležitostí, kdy komunistický režim toleroval nošení českých a moravských lidových krojů na veřejnosti.

Dnešní činnost baráčníků se zaměřuje především na udržování starých tradic a zvyků, předvádění lidových písní a tanců v tradičních krojích a organizování zábavných akcí s cílem udržet naživu odkaz českého kulturního dědictví.

CZ EN RU FR